ประชาสัมพันธ์

บริษัทปรับวันรับโบนัสเป็น 3 ครั้งต่อ เดือน ดังต่อไปนี้

โบนัสรอบวันที่ 1-10 คำนวนแล้วจึงจ่ายวันที่ 20

โบนัสรอบวันที่ 11-20 คำนวนแล้วจึงจ่ายวันสิ้นเดือน

โบนัสรอบวันที่ 21-สิ้นเดือน คำนวนแล้วจึงจ่ายวันที่ 10