เอกสารสำคัญ

แบรนด์ไทยแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวที่ผ่านบททดสอบอันเข้มงวดของ
ประเทศไทย สวิตเซอร์แลนด์ ยุโรป และสหรัฐอเมริกา
ด้วยมาตราฐานการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจากทั่วโลก
ผู้บริโภคสามารถมั่นใจ ในคุณภาพและความปลอดภัยของแบรนด์
ผ่านมาตราฐานองค์การอาหารและยาประจำประเทศไทย ด้วยเลยที่
อย. 13-200759-2-0086 / 13-2-00759-2-0114 / 10-1-00152-0036
 
ใบตรวจสุ่มตรวจสินค้าที่คลังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เอกสารออกโดยภาครัฐ
 
 
ใบอนุญาตินำเข้ากาแฟ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 
หนังสือเครื่องหมายรับรองฮาลาล ผู้นับถือศาสนาอิสลามสามารถดื่มได้
 
 
 
 
ใบอนุญาติส่งออกจากประเทศไทย
 

 
 
ลงทะเบียน กับ องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา
 
 
 
ทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรง
 
 
 
 
 
กรมอนามัยประเทศเยอรมนี