น้ำ ข้อควรรู้ น้ำกับกาแฟ:

395 จำนวนผู้เข้าชม  |  สารอาหารบำบัด กาแฟ

น้ำ ข้อควรรู้ น้ำกับกาแฟ:

หรือแม้กระทั่งกลิ่นก็แตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง สาเหตุสำคัญที่ทำให้รสชาติหรือกลิ่นของกาแฟเปลี่ยนแปลงไปก็คือ น้ำ   แม้เราจะดื่มกาแฟเพื่อรสชาติ หรือกลิ่นของกาแฟเป็นหลัก แต่ก็ต้องยอมรับว่าที่มาของกลิ่นและรสของกาแฟนั้นมาจากสารต่างๆในเมล็ด ซึ่งถูกน้ำเป็นตัวทำละลายให้สารที่ให้กลิ่นหรือรสชาติเหล่านี้ออกมา โดยพื้นฐานแล้วน้ำ  เป็นของเหลวใส ไม่มีกลิ่น สี รสชาติแต่ในชีวิตประจำวันน้ำที่ถูกใช้บริโภคนั้นจะเป็นน้ำที่มีสิ่งเจือปนที่เรียกว่า Impurity โดยสิ่งเจือปนจะละลายปะปนไปกับน้ำที่เราเรียกว่า Dissolved Solid ซึ่ง Dissolved Solidบางชนิดอาจส่งผลต่อรสชาติของกาแฟ