มนุษย์ต้องการเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง

306 จำนวนผู้เข้าชม  |  แรงดึงดูด

มนุษย์ต้องการเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง

หลายคนเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนท้องฟ้า ข้างทาง ในป่า

แต่กลับดูถูกดูแคลน ไม่เชื่อมั่น จิตวิญญาณของตัวเอง

พลังศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งใดจะดลบันดาลให้สิ่งที่อธิฐานขอเป็นจริงได้เล่า