ยอดขายขึ้นๆลงๆเพราะไม่รู้ทุกทฤษฏีแต่ไม่รู้วิธีนี้รึเปล่า

308 จำนวนผู้เข้าชม  |  ธุรกิจ แรงดึงดูด

ยอดขายขึ้นๆลงๆเพราะไม่รู้ทุกทฤษฏีแต่ไม่รู้วิธีนี้รึเปล่า